Disclaimer

Geen aansprakelijkheid

Als u gebruik maakt van deze CSM-website, gaat u automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden en doet u afstand van enige vorderingen tegen CSM, haar dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, bestuurders en werknemers, voortvloeiend uit het gebruik van deze CSM-website of de inhoud, informatie, meningen, aanbevelingen of andere gegevens op deze website. Noch CSM, noch een van haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, directeuren, managers, werknemers en controlepersonen aanvaardt enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze CSM-website of de inhoud ervan.

Geen garantie

De inhoud van deze CSM-website is enkel ter informatie. CSM stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de informatie op deze CSM-website correct is op het moment dat ze ter beschikking wordt gesteld en CSM zal proberen om de informatie op de pagina's van deze website actueel te houden, maar CSM geeft geen garantie of verklaring met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op deze CSM-website. CSM kan de informatie wijzigen of bijwerken zonder enige kennisgeving.

CSM garandeert of verklaart niet dat de informatie op deze CSM-website geschikt is voor gebruik in alle locaties, of dat transacties, waardepapieren, producten, instrumenten of diensten besproken op de CSM-website beschikbaar zijn of geschikt zijn voor verkoop of gebruik in alle rechtsgebieden en door alle investeerders of tegenpartijen. Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van alle lokale wetten en regels.

Noch CSM, noch een van haar informatieleveranciers, licentiegevers, directeuren, werknemers of vertegenwoordigers waarborgt een ononderbroken of foutloos aanbod van informatie aan de gebruikers of enige garantie met betrekking tot het resultaat dat behaald kan worden met het gebruik van de informatie.

Handelsmerken en auteursrechten

De inhoud van deze CSM-website, inclusief en zonder beperking van alle redactionele materialen, informatieve teksten, foto's, illustraties, kunstwerken, grafische materialen, namen, logo's, handelsmerken en dienstmerken, is eigendom van CSM of de licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht , handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Deze inhoud kan enkel worden weergegeven en afgedrukt voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in dergelijk materiaal niet te reproduceren, door te geven, te distribueren, verspreiden, verkopen, publiceren, uit te zenden of aan derden te verspreiden zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van CSM.

Andere websites

Links naar websites buiten de CSM-website zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. CSM geeft geen enkele garantie of verklaring over enige andere website die u via deze CSM-website bezoekt.

Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden worden beheerst en geïnterpreteerd door de wetten van Nederland.

facebook facebook Instragram Instragram Pintrest Pintrest
Deze website maakt gebruik van cookies om uw surfervaring op deze website makkelijker te maken.

Meer weten Verder gaan

scroll to top