Oude Granen

Sinds kort neemt de belangstelling voor oude graansoorten weer toe maar er kunnen misvattingen over bestaan. In tegenstelling tot pseudo-granen kunnen alleen eenkoren, emmer, khorasan tarwe en oude rogge worden beschouwd als oude graansoorten omdat alleen zij voortkomen uit de familie van grassen (graminoïds), waardoor zij de wettige genetische stamvormen zijn van alle huidige granen. Wij vertellen er u graag meer over.